Domů FAQ Registrace Login

FAQs − Často kladené otázky týkající se CONNECTED WASH

Zajímáte se o CONNECTED WASH nebo již využíváte výhod zesíťované myčky a máte nějakou otázku? Pak snad máme zde pro Vás vhodnou odpověď.

OBECNÉ

Jaký předpoklad musí být splněn, abych mohl/-a používat CONNECTED WASH?

Abyste mohli myčku CONNECTED WASH bez problémů připojit do Vaší sítě, musí být splněny některé předpoklady. Ty najdete zde: www.connected-wash.biz/tech-requirements

Kde mohu získat aplikaci?

Aplikace CONNECTED WASH je k dispozici v Apple App Store a pro zařízení Android v Google Play Store. Kromě toho je aplikace také jako webová aplikace na následující adrese URL: www.connected-wash.biz/app

Pro která koncová zařízení je aplikace k dispozici?

Aplikace je k dostání pro operační systémy iOS a Android, avšak ne pro Blackberry. Kromě toho je k dispozici také verze prohlížeče.

PŘENOS DAT

Která data jsou přenášena?

Myčka přenáší výhradně provozní údaje (např. teploty) a hlášení myčky (např. chybová hlášení). Nebudou přenášena žádná osobní data, lokalizační data (GPS) nebo audio a video data.

Kdy myčka odesílá data?

Jakmile je myčka zapnutá, odesílá pravidelně údaje. Pokud je myčka vypnutá, žádná data se neodesílají.

OCHRANA DAT A BEZPEČNOST DAT

Jak bezpečná jsou moje data a kde se ukládají?

Data jsou naprosto bezpečná. Jsou dvakrát ukládána v datovém centru Winterhalter v Meckenbeurenu.

Co se stane v případě, že server v datovém centru Winterhalter vypadne?

Pro tento případ existuje záložní server, který ukládá data v tomhle čase. Tak nedojde k žádné ztrátě dat.

Co se stane, když vypadne můj internet?

Myčka je vybavená „nárazníkovým úložištěm”, takže data se neztratí. Jakmile připojení k internetu je zpět v normálu, data se odesílají.

PŘIPOJENÍ MYČKY S APLIKACÍ (PÁROVÁNÍ)

Nemohu svoji myčku připojit k internetu a zaregistrovat v aplikaci. Co můžu dělat? Mohu přesto mýt?

Prosím, zkontrolujte připojení pomocí našeho analytického nástroje v následujícím odkaze CONNECTED WASH Analyse Tool.
Normální mycí provoz není narušen chybějícím připojením k internetu.

Chci myčku zapojit do svého hostovského WLAN (bez WLAN klíče). Na co musím dbát?

Zajistěte následující body:

  • MAC adresa WLAN modulu je povolena pro Váš hostovský WLAN.
  • Bezdrátový most může být zapojen do Vaší sítě a není blokován.

Kromě toho změňte heslo pro webové konfigurační rozhraní myčky. Podrobnosti k tomu naleznete v následujícím dotazu a odpovědi.

Jak se dostanu k webovému konfiguračnímu rozhraní myčky? A kde mohu změnit heslo?

K webovému konfiguračnímu rozhraní se dostanete tím, že zadáte IP adresu myčky (viz nabídka PIN) do svého prohlížeče. Přihlaste se uživatelským jménem „admin“ a heslem „admin“. V levé oblasti můžete změnit heslo. Prosím, poznamenejte si heslo.

PORTAL/APP

Pro která chybová hlášení dostanu Push oznámení?

Výrobní nastavení stanovuje, že oznámení dostanete pouze při závažných závadách a určitých stavech myčky (např. nedostatek mycího prostředku). Nicméně můžete kdykoliv tato nastavení přizpůsobit v aplikaci.

Kde mohu změnit nastavení pro Push oznámení?

Otevřete aplikaci a vyvolejte Profil / Push a povolení. Zde můžete upravit nastavení podle přání.

Kolik záznamů se uloží v deníku mycích cyklů?

Počet záznamů není omezen. A tak si vždy zachováte přehled, můžete cíleně filtrovat, který časový interval se má zobrazit.

Myju několikrát denně, ale v aplikaci se mycí cykly nepřipočítavají. Proč je tomu tak?

Pokud jsou aktuální datum a čas nastaveny nesprávně, mycí cykly se sice na pozadí počítají, neobjevují se ovšem v přehledu. Prosím, zkontrolujte, zda datum a čas jsou nastaveny správně a v případě potřeby je oba opravte (viz návod k obsluze, nabídka PIN).