Domů FAQ Registrace Login

FAQs − Často kladené otázky týkající se CONNECTED WASH

Zajímáte se o CONNECTED WASH nebo již využíváte výhod zesíťovaného stroje a máte nějakou otázku? Pak snad máme zde pro Vás vhodnou odpověď.

OBECNÉ

Můj stroj může používat CONNECTED WASH, jak mohu tuto funkci používat?

Abyste mohl/a používat CONNECTED WASH, začněte zde registrací Vašeho stroje: https://my.winterhalter.com/#/cw-pairing

Jaký předpoklad musí být splněn, abych mohl/a používat CONNECTED WASH?

Abyste mohl/a stroj CONNECTED WASH bez problémů připojit do Vaší sítě, musí být splněny některé předpoklady. Ty najdete zde: www.connected-wash.biz/tech-requirements

Kde mohu získat webovou aplikaci?

CONNECTED WASH je webová aplikace v zákaznickém portálu MY.WINTERHALTER, kterou lze otevřít v každém moderním webovém prohlížeči. Zde přejdete na MY.WINTERHALTER: my.winterhalter.com

Pro která koncová zařízení je webová aplikace k dispozici?

CONNECTED WASH je webová aplikace v zákaznickém portálu MY.WINTERHALTER, kterou lze otevřít v každém moderním webovém prohlížeči na všech koncových zařízeních. Zde přejdete na MY.WINTERHALTER: my.winterhalter.com

PŘENOS DAT

Která data jsou přenášena?

Stroj přenáší výhradně provozní údaje (např. teploty) a hlášení stroje (např. chybová hlášení). Nebudou přenášena žádná osobní data, lokalizační data (GPS) nebo audio a video data.

Kdy stroj odesílá data?

Jakmile je stroj připojen, odesílá pravidelně data.

OCHRANA DAT A BEZPEČNOST DAT

Jak bezpečná jsou moje data a kde se ukládají?

Data jsou naprosto bezpečná. Jsou dvakrát ukládána v datovém centru Winterhalter v Meckenbeurenu.

Co se stane v případě, že server v datovém centru Winterhalter vypadne?

Pro tento případ existuje záložní server, který ukládá data v tomhle čase. Tak nedojde k žádné ztrátě dat.

Co se stane, když vypadne můj internet?

Stroj je vybavený „nárazníkovým úložištěm“, takže data se neztratí. Jakmile je připojení k internetu zpět v normálu, data se odesílají.

Aktivovat CONNECTED WASH na stroji (PÁROVÁNÍ)

Stroj jsem úspěšně registroval/a, jak mohu teď na stroji aktivovat CONNECTED WASH?

Postup se liší podle stroje. Příslušný návod pro Váš stroj obdržíte na stránce s potvrzením registrace. Registrační stránku otevřete zde a znovu zadejte své výrobní číslo, abyste získali přístup k příslušnému návodu.

Heslo mé sítě WLAN se změnilo, jak mohu uložit nové heslo do svého stroje?

Postup se liší podle stroje. Příslušný návod pro Váš stroj obdržíte na stránce s potvrzením registrace. Stránku otevřete zde a znovu zadejte své výrobní číslo, abyste získali přístup k příslušnému návodu.

Nemohu svůj stroj připojit k internetu. Co můžu dělat? Mohu přesto mýt?

Zkontrolujte prosím připojení k internetu (např. heslo sítě WLAN) a příp. nastavení své brány firewall. Zkontrolujte prosím, zda jsou splněny technické předpoklady: www.connected-wash.biz/tech-requirements.
Normální mycí provoz není narušen chybějícím připojením k internetu.

Chci stroj zapojit do svého hostovského WLAN (bez WLAN klíče). Na co musím dbát?

Zajistěte následující body:

  • MAC adresa modulu WLAN je povolena pro Váš hostovský WLAN.
  • Bezdrátový most může být zapojen do Vaší sítě a není blokován.

Kromě toho změňte heslo pro webové konfigurační rozhraní myčky (relevantní pouze pro stroje s modrým displejem). Podrobnosti k tomu naleznete v následujícím dotazu a odpovědi.

Jak se dostanu k webovému konfiguračnímu rozhraní myčky? A kde mohu změnit heslo?

K webovému konfiguračnímu rozhraní se dostanete tím, že zadáte IP adresu myčky (viz nabídka PIN) do svého prohlížeče (relevantní pouze pro stroje s modrým displejem). Přihlaste se uživatelským jménem „admin“ a heslem „admin“. V levé oblasti můžete změnit heslo. Prosím, poznamenejte si heslo.

CONNECTED WASH WEBAPP

Pro která chybová hlášení dostanu oznámení?

Výrobní nastavení stanovuje, že oznámení dostanete pouze při závažných chybách a určitých stavech stroje (např. nedostatek mycího prostředku). Nicméně můžete kdykoliv tato nastavení přizpůsobit ve webové aplikaci (CONNECTED WASH / NASTAVENÍ / Spravovat oznámení).

Kde mohu změnit nastavení pro oznámení?

Otevřete MY.WINTERHALTER a pak CONNECTED WASH / NASTAVENÍ / Spravovat oznámení. Zde můžete upravit nastavení podle přání.

Jak mohu umožnit třetí osobě přístup k datům mého stroje?

Otevřete MY.WINTERHALTER a pak CONNECTED WASH / NASTAVENÍ / Spravovat povolení. Zde můžete povolit Váš stroj pro jiné uživatele.

Kolik záznamů se uloží v deníku mycích cyklů?

Počet záznamů není omezen. A tak si vždy zachováte přehled, můžete cíleně filtrovat, který časový interval se má zobrazit.

Myju několikrát denně, ale v aplikaci se mycí cykly nepřipočítávají. Proč je tomu tak?

Pokud jsou aktuální datum a čas stroje nastaveny nesprávně, mycí cykly se sice na pozadí počítají, neobjevují se ovšem v přehledu. Prosím, zkontrolujte, zda jsou datum a čas nastaveny správně a v případě potřeby je oba opravte (návody k obsluze najdete zde: https://www.winterhalter.com/download-centre/).