Strona domowa FAQ REJESTRACJA Login

FAQ − Najczęściej zadawane pytania dotyczące CONNECTED WASH

Interesujesz się CONNECTED WASH lub korzystasz już z korzyści połączonej z siecią maszyny i masz pytanie? To prawdopodobnie mamy dla Ciebie właściwą odpowiedź.

INFORMACJE OGÓLNE

Jakie wymagania muszę spełniać, aby korzystać z CONNECTED WASH?

Aby bezproblemowo podłączyć maszynę CONNECTED WASH do sieci, należy spełnić kilka wymagań. Znajdują się one tutaj: Instrukcja − Wymagania techniczne

Gdzie dostępna jest aplikacja?

Aplikacja CONNECTED WASH dostępna jest w sklepie Apple App Store, a dla urządzeń z Androidem, w sklepie Google Play Store. Ponadto dostępna jest także jako aplikacja internetowa pod poniższym adresem URL: www.connected-wash.biz/app

Dla jakich urządzeniach końcowych dostępna jest aplikacja?

Aplikacja jest dostępna dla systemów operacyjnych iOS i Android, jednakże nie jest dostępna dla systemu Blackberry. Dodatkowo dostępna jest także wersja przeglądarkowa aplikacji.

PRZESYŁANIE DANYCH

Jakie dane są przesyłane?

Maszyna przesyła wyłącznie dane operacyjne (np. temperaturę) i komunikaty (np. informacje o błędach). Nie przesyłane są żadne dane osobowe, dane lokalizacyjne (GPS) ani dane audio lub wideo.

Kiedy maszyna przesyła dane?

Zaraz po włączeniu maszyna regularnie przesyła dane. Gdy maszyna jest wyłączona, nie przesyłane są żadne dane.

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Jak bezpieczne są moje dane i gdzie są zapisywane?

Dane są całkowicie bezpieczne. Są one podwójnie zapisywane w centrum danych firmy Winterhalter w Meckenbeuren.

Co się stanie w przypadku awarii serwera w centrum danych firmy Winterhalter?

W takich przypadkach dostępny jest backupu serwera, który w tym czasie zapisuje dane. Żadne dane nie zostaną utracone.

Co się stanie, gdy utracę połączenie z Internetem?

Maszyna jest wyposażona w „pamięć buforową”, a zatem dane nie zostaną utracone. Gdy tylko połączenie z Internetem zostanie nawiązane, dane zostaną przesłane.

POŁĄCZENIE MASZYNY Z APLIKACJĄ

Nie mogę połączyć maszyny z Internetem i zarejestrować aplikacji. Co mogę zrobić? Czy mimo to mogę używać zmywarkę?

Sprawdzić połączenie za pomocą naszego narzędzia analitycznego dostępnego pod następującym linkiem CONNECTED WASH Analyse Tool.
Normalny tryb zmywania nie zostanie zakłócony w skutek braku połączenia z Internetem.

Chciałbym podłączyć maszynę do mojej sieci WLAN dla gości (niezabezpieczona kluczem sieć WLAN). Na co muszę zwrócić uwagę?

Należy sprawdzić następujące punkty:

  • Adres MAC modułu WLAN jest odblokowany dla sieci WLAN dla gości.
  • Można podłączyć mostek Wireless Bridge do sieci i nie jest on blokowany.

Ponadto należy zmienić hasło dostępu do ekranu konfiguracji sieci zmywarki. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w kolejnym pytaniu i odpowiedzi.

Gdzie znajdę ekran konfiguracji zmywarki? I jak mogę zmienić hasło?

Ekran konfiguracji sieci można otworzyć, wpisując adres IP zmywarki (patrz menu PIN) w przeglądarce. Zaloguj się, używając nazwy użytkownika „admin” i hasła „admin”. W lewym oknie można zmienić hasło. Zapisać hasło.

PORTAL/APLIKACJA

Dla jakich komunikatów o błędach otrzymam powiadomienia Push?

Maszyna jest fabrycznie ustawiona w taki sposób, że powiadomienie wysyłane jest tylko w przypadku poważnych błędów i określonych stanów maszyny (np. brak środka do czyszczenia). Jednak ustawienia te można w każdej chwili dopasować za pomocą aplikacji.

Gdzie mogę zmienić ustawienia powiadomień Push?

Otworzyć aplikację i wywołać menu profil / Push & Aktywuj. Tutaj można dowolnie dopasować ustawienia.

Ile wpisów zapisywanych jest w dzienniku procesów zmywania?

Ilość wpisów jest nieograniczona. Aby zawsze zachować orientację, można filtrować i wyświetlać wpisy w wybranym przedziale czasowym.

Zmywam wiele razy dziennie, ale w aplikacji procesy zmywania nie są naliczane. Dlaczego tak się dzieje?

Jeśli aktualna data i godzina są nieprawidłowo ustawione, procesy zmywania są co prawda naliczane w tle, lecz nie są wyświetlane w oknie. Sprawdzić, czy data i godzina są prawidłowo ustawione i w razie konieczności skoryguj je (patrz instrukcja obsługi, menu PIN).