Strona domowa FAQ REJESTRACJA Login

FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące CONNECTED WASH

Interesujesz się CONNECTED WASH lub korzystasz już z korzyści połączonej z siecią maszyny i masz pytanie? To prawdopodobnie mamy dla Ciebie właściwą odpowiedź.

INFORMACJE OGÓLNE

Moja maszyna może być podłączona do CONNECTED WASH, jak mogę skorzystać z tej funkcji?

Abyś mógł korzystać z CONNECTED WASH, rozpocznij tutaj rejestrację swojej maszyny: https://my.winterhalter.com/#/cw-pairing

Jakie wymagania muszę spełniać, aby korzystać z CONNECTED WASH?

Aby bezproblemowo podłączyć maszynę CONNECTED WASH do sieci, należy spełnić kilka wymagań. Znajdują się one tutaj: www.connected-wash.biz/tech-requirements

Gdzie dostępna jest aplikacja webowa?

CONNECTED WASH jest aplikacją webową w ramach portalu dla klienta MY.WINTEREHALTER, którą można otworzyć przy pomocy każdej aktualnej przeglądarki internetowej. Tu przejdziesz do MY.WINTERHALTER: my.winterhalter.com

Dla jakich urządzeń końcowych dostępna jest aplikacja webowa?

CONNECTED WASH jest aplikacją webową w ramach portalu dla klienta MY.WINTEREHALTER, którą można otworzyć przy pomocy każdej aktualnej przeglądarki internetowej na wszystkich urządzeniach końcowych. Tu przejdziesz do MY.WINTERHALTER: my.winterhalter.com

PRZESYŁANIE DANYCH

Jakie dane są przesyłane?

Maszyna przesyła wyłącznie dane operacyjne (np. temperaturę) i komunikaty (np. informacje o błędach). Nie przesyłane są żadne dane osobowe, dane lokalizacyjne (GPS) ani dane audio lub wideo.

Kiedy maszyna przesyła dane?

Zaraz po połączeniu maszyna regularnie przesyła dane.

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Jak bezpieczne są moje dane i gdzie są zapisywane?

Dane są całkowicie bezpieczne. Są one podwójnie zapisywane w centrum danych firmy Winterhalter w Meckenbeuren.

Co się stanie w przypadku awarii serwera w centrum danych firmy Winterhalter?

W takich przypadkach dostępny jest backupu serwera, który w tym czasie zapisuje dane. Żadne dane nie zostaną utracone.

Co się stanie, gdy utracę połączenie z Internetem?

Maszyna jest wyposażona w „pamięć buforową”, a zatem dane nie zostaną utracone. Gdy tylko połączenie z Internetem zostanie nawiązane, dane zostaną przesłane.

Aktywuj CONNECTED WASH na maszynie (PAROWANIE)

Pomyślnie zarejestrowałem maszynę, jak mogę teraz aktywować CONNECTED WASH na maszynie?

Sposób postępowania jest różny w zależności od maszyny. Właściwą instrukcję dla swojej maszyny otrzymasz na stronie potwierdzającej rejestrację. Wejdź na stronę z rejestracją tutaj i wpisz ponownie numer swojej maszyny, aby uzyskać dostęp do właściwej instrukcji.

Zmieniło się hasło mojej sieci WLAN, jak mogę wprowadzić nowe hasło do mojej maszyny?

Sposób postępowania jest różny w zależności od maszyny. Właściwą instrukcję dla swojej maszyny otrzymasz na stronie potwierdzającej rejestrację. Wejdź na stronę z tutaj i wpisz ponownie numer swojej maszyny, aby uzyskać dostęp do właściwej instrukcji.

Nie mogę połączyć maszyny z Internetem. Co mogę zrobić? Czy mimo to mogę używać zmywarkę?

Proszę sprawdzić połączenie internetowe (np. hasło WLAN) i w razie konieczności ustawienia firewalla. Sprawdzić, czy spełnione zostały wymagania techniczne: www.connected-wash.biz/tech-requirements.
Normalny tryb zmywania nie zostanie zakłócony w skutek braku połączenia z Internetem.

Chciałbym podłączyć maszynę do mojej sieci WLAN dla gości (sieć WLAN niezabezpieczona kluczem). Na co muszę zwrócić uwagę?

Należy sprawdzić następujące punkty:

  • Adres MAC modułu WLAN jest odblokowany dla sieci WLAN dla gości.
  • Można podłączyć mostek Wireless Bridge do sieci i nie jest on blokowany.

Ponadto należy zmienić hasło dostępu do ekranu konfiguracji zmywarki (istotne wyłącznie w przypadku maszyn z niebieskim wyświetlaczem). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w kolejnym pytaniu i odpowiedzi.

Gdzie znajdę ekran konfiguracji zmywarki? I jak mogę zmienić hasło?

Ekran ustawień sieciowych zmywarki można otworzyć, wpisując adres IP zmywarki (patrz menu PIN) w przeglądarce (istotne wyłącznie w przypadku maszyn z niebieskim wyświetlaczem). Zaloguj się, używając nazwy użytkownika „admin” i hasła „admin”. W lewym oknie można zmienić hasło. Zapisać hasło.

APLIKACJA WEBOWA CONNECTED WASH

Dla których informacji o błędach otrzymam powiadomienia?

Ustawienia fabryczne przewidują, że powiadomienie wysyłane jest tylko w przypadku poważnych błędów i określonych stanów maszyny (np. brak środka myjącego). Jednak ustawienia te można w każdej chwili dopasować za pomocą aplikacji internetowej (CONNECTED WASH / USTAWIENIA / Zarządzaj powiadomieniami).

Gdzie mogę zmienić ustawienia dla powiadomień?

Otwórz MY.WINTERHALTER i wejdź na CONNECTED WASH / USTAWIENIA / Zarządzaj powiadomieniami. Tutaj można dowolnie dopasować ustawienia.

Jak mogę umożliwić osobie trzeciej dostęp do danych mojej maszyny?

Otwórz MY.WINTERHALTER i wejdź na CONNECTED WASH / USTAWIENIA / Zarządzaj zatwierdzeniami. Tutaj możesz zatwierdzić swoją maszynę dla innego użytkownika.

Ile wpisów zapisywanych jest w dzienniku procesów zmywania?

Liczba wpisów jest nieograniczona. Aby zawsze zachować orientację, można filtrować i wyświetlać wpisy w wybranym przedziale czasowym.

Zmywam wiele razy dziennie, ale w aplikacji procesy zmywania nie są naliczane. Dlaczego tak się dzieje?

Jeśli aktualna data i godzina maszyny są nieprawidłowo ustawione, procesy zmywania są co prawda naliczane w tle, lecz nie są wyświetlane w oknie. Proszę sprawdzić, czy data i godzina są prawidłowo ustawione i w razie konieczności skorygować (instrukcja obsługi znajduje się tutaj: https://www.winterhalter.com/download-centre/).