Strona domowa FAQ REJESTRACJA Login

Nota prawna Winterhalter


Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o.
ul. Trakt Brzeski 62B
05-077 Warszawa-Wesoła

Spółka reprezentowana przez członków zarządu:
Wojciech Chojnicki, Viktor Faller

Telefon: 22 773 25 52; 773 00 13
Faks: 22 773 33 03
E-mail: biuro@winterhalter.com.pl
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr.: 0000069314

Numer identyfikacji podatkowej VAT: 952-17-67-424

Wyłączenie odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za treści
Zawartość naszych witryn została przygotowana przy zachowaniu najwyższej staranności. Nie możemy jednak zagwarantować prawidłowości, kompletności ani aktualności zawartych na nich treści. Na podstawie § 7 ust. 1 niemieckiej Ustawy o mediach telekomunikacyjnych jako usługodawca odpowiadamy za własne treści umieszczane na tych witrynach zgodnie z ogólnymi przepisami. Zgodnie z § 8-10 niemieckiej Ustawy o mediach telekomunikacyjnych jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych nam lub przechowywanych informacji pochodzących z innych źródeł ani do doszukiwania się okoliczności świadczących o popełnieniu czynów niezgodnych z prawem. Przepisy ogólne nakładające obowiązek usunięcia informacji lub zablokowania dostępu do nich pozostają nienaruszone. Pociągnięcie do odpowiedzialności na podstawie tych przepisów jest jednak możliwe dopiero od momentu powzięcia informacji o konkretnym przypadku naruszenia prawa. W razie uzyskania informacji o przypadku naruszenia prawa zobowiązujemy się do niezwłocznego usunięcia takich treści.

Odpowiedzialność za odnośniki
Nasze witryny zawierają odnośniki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy przejąć odpowiedzialności za te treści. Za zawartość podlinkowanych stron zawsze odpowiada dany usługodawca lub operator danej strony.

Prawo własności intelektualnej
Treści i dzieła opracowane przez operatora strony na niniejszych witrynach podlegają niemieckiemu prawu własności intelektualnej. Ich powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i każdego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza zakres stosowania prawa własności intelektualnej wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie treści niniejszej witryny dozwolone jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. Jeśli treści zawarte na niniejszej witrynie nie zostały opracowane przez operatora, prawa własności intelektualnej osób trzecich są odpowiednio respektowane. W szczególności treści pochodzące od osób trzecich zostały jako takie oznaczone. Jeżeli mimo to zauważą Państwo przypadek naruszenia prawa własności intelektualnej, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie. W razie uzyskania informacji o przypadku naruszenia prawa zobowiązujemy się do niezwłocznego usunięcia takich treści.

Niepożądane wiadomości e-mail
Niniejszym zabrania się wykorzystywania przez osoby trzecie danych kontaktowych podanych zgodnie z¬†obowiązkiem sporządzenia noty prawnej do przesyłania reklam oraz materiałów informacyjnych, które nie były wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w¬†przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, m.in. jako wiadomości spam.