Hem Vanliga frågor Registrering Inloggning

FAQs − Vanliga frågor om CONNECTED WASH

Är du intresserad av CONNECTED WASH eller utnyttjar du redan fördelarna med en maskin i ett nätverk och har en fråga? Då kan vi kanske stå till tjänst med det rätta svaret.

ALLMÄNT

Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att jag ska kunna använda CONNECTED WASH?

För att du utan problem ska kunna integrera en CONNECTED WASH-maskin i ditt nätverk måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Dessa hittar du här: www.connected-wash.biz/tech-requirements

Var kan jag hitta appen?

CONNECTED WASH-appen är tillgänglig i Apple App Store och för Androidenheter i Google Play Store. Dessutom finns appen även som webbanvändning på följande URL: www.connected-wash.biz/app

För vilka enheter är den här appen tillgänglig?

Appen finns för operativsystemen iOS och Android men däremot inte för Blackberry. Dessutom finns också en webbläsarversion.

DATAÖVERFÖRING

Vilka uppgifter överförs?

Maskinen överför uteslutande driftsdata (t.ex. temperaturer) och maskinmeddelanden (t.ex. felmeddelanden). Det överförs inga personuppgifter, GPS-uppgifter eller ljud- och videofiler.

När sänder maskinen data?

Så snart din maskin är påslagen sänder den data regelbundet. När maskinen är avstängd sänds inga data.

UPPGIFTSSKYDD OCH DATASÄKERHET

Hur säkra är mina uppgifter och var lagras de?

Uppgifterna är absolut säkra. De lagras dubbelt i Winterhalters datacenter i Meckenbeuren.

Vad händer om servern i Winterhalters datacenter inte fungerar?

För detta fall finns det en reservserver som lagrar uppgifterna under denna tid. Uppgifterna går alltså inte förlorade.

Vad händer om mitt internet inte fungerar?

Maskinen är utrustad med ett "buffertminne", uppgifterna går alltså inte förlorade. Så snart internetanslutningen fungerar igen överförs uppgifterna.

KOPPLA IHOP MASKIN OCH APP (PAIRING)

Jag kan inte ansluta maskinen till internet och registrera den i appen. Vad kan jag göra? Kan jag ändå diska?

Kontrollera anslutningen med hjälp av vårt analysverktyg på följande länk CONNECTED WASH Analyse Tool.
Den normala diskningen påverkas inte av att internetanslutning saknas.

Jag skulle vilja integrera maskinen i mitt gäst-WLAN (utan WLAN-nyckel). Vad måste jag tänka på?

Säkerställ att följande punkter är uppfyllda:

  • WLAN-modulens MAC-adress har aktiverats för ditt gäst-WLAN.
  • En trådlös bro kan integreras i ditt nätverk och blockeras inte.

Ändra dessutom ditt lösenord för diskmaskinens webb-konfigurationsgränssnitt. Mer information om detta finns i nästa fråga och svar.

Hur kommer jag till diskmaskinens webb-konfigurationsgränssnitt? Och var kan jag ändra lösenord?

Webb-konfigurationsgränssnittet når du genom att mata in diskmaskinens IP-adress (se PIN-meny) i din webbläsare. Registrera dig med användarnamnet ”admin” och lösenordet "admin". I området till vänster kan du ändra lösenordet. Notera lösenordet.

PORTAL/APP

För vilka felmeddelanden får jag push-meddelanden?

Enligt fabriksinställningen får du endast meddelande vid allvarliga fel och vissa maskinförhållanden (t.ex. brist på diskmedel). Du kan dock anpassa denna inställning i appen när du vill.

Var kan jag ändra inställningarna för push-meddelanden?

Öppna appen och välj Profil/Push & aktivering. Här kan du anpassa inställningarna som du vill.

Hur många poster lagras i loggboken för diskcykler?

Antalet poster är obegränsat. Och för att du alltid ska behålla kontrollen kan du specifikt filtrera vilken tidsperiod som ska visas.

Jag diskar flera gånger om dagen men appen adderar inte diskcyklerna. Vad beror det på?

Om aktuellt datum och tid är fel inställda räknas visserligen diskcyklerna i bakgrunden men visas inte i översikten. Kontrollera om datum och tid är korrekt inställda och korrigera båda uppgifterna vid behov (se Bruksanvisning, PIN-meny).