Hem Vanliga frågor Registrering Inloggning

FAQs − Ofta ställda frågor om CONNECTED WASH

Du intresserar dig för CONNECTED WASH eller utnyttjar redan fördelarna med en maskin i ett nätverk och har en fråga? Då kan vi kanske stå till tjänst med det rätta svaret.

ALLMÄNT

Min maskin är kompatibel med CONNECTED WASH, men hur gör jag för att använda funktionen?

För att använda CONNECTED WASH börjar du med att registrera din maskin här: https://my.winterhalter.com/#/cw-pairing

Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att jag ska kunna använda CONNECTED WASH?

För att du utan problem ska kunna integrera en CONNECTED WASH-maskin i ditt nätverk måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Dessa hittar du här: www.connected-wash.biz/tech-requirements

Hur får jag tag i webbappen?

CONNECTED WASH är en webbapp som finns på kundportalen MY.WINTERHALTER och som går att öppna med alla moderna webbläsare. Här kommer du till MY.WINTERHALTER: my.winterhalter.com

För vilka enheter finns den här webbappen?

CONNECTED WASH är en webbapp som finns på kundportalen MY.WINTERHALTER och som går att öppna med alla moderna webbläsare på vilken enhet som helst. Här kommer du till MY.WINTERHALTER: my.winterhalter.com

DATAÖVERFÖRING

Vilka uppgifter överförs?

Maskinen överför uteslutande driftsdata (t.ex. temperaturer) och maskinmeddelanden (t.ex. felmeddelanden). Det överförs inga personuppgifter, GPS-uppgifter eller ljud- och videofiler.

När sänder maskinen data?

Så snart din maskin är ansluten sänder den data regelbundet.

UPPGIFTSSKYDD OCH DATASÄKERHET

Hur säkra är mina uppgifter och var lagras de?

Uppgifterna är absolut säkra. De lagras dubbelt i Winterhalters datacenter i Meckenbeuren.

Vad händer om servern i Winterhalters datacenter inte fungerar?

För detta fall finns det en reservserver som lagrar uppgifterna under denna tid. Uppgifterna går alltså inte förlorade.

Vad händer om mitt internet inte fungerar?

Maskinen är utrustad med ett ”buffertminne”, uppgifterna går alltså inte förlorade. Så snart internetanslutningen fungerar igen överförs uppgifterna.

Aktivera CONNECTED WASH i din maskin (parkoppling)

Jag har registrerat min maskin, men hur aktiverar jag CONNECTED WASH i maskinen?

Tillvägagångssättet beror på vilken serie maskinen hör till. På sidan där din registrering bekräftas hittar du även instruktioner som passar till din maskin. Öppna registreringssidan här och ange ditt maskinnummer en gång till, så kommer du till de rätta instruktionerna.

Lösenordet till mitt WLAN har ändrats, hur sparar jag det nya lösenordet i min maskin?

Tillvägagångssättet beror på vilken serie maskinen hör till. På sidan där din registrering bekräftas hittar du även instruktioner som passar till din maskin. Öppna sidan här och ange ditt maskinnummer en gång till, så kommer du till de rätta instruktionerna.

Jag kan inte ansluta maskinen till internet. Vad kan jag göra? Kan jag ändå diska?

Kontrollera din internetanslutning (t.ex. WLAN-lösenordet) och eventuellt även inställningarna i din brandvägg (firewall). Kontrollera om alla tekniska förutsättningar är uppfyllda: www.connected-wash.biz/tech-requirements.
Den normala diskningen påverkas inte av att internetanslutning saknas.

Jag skulle vilja integrera maskinen i mitt gäst-WLAN (utan WLAN-nyckel). Vad måste jag tänka på?

Säkerställ att följande punkter är uppfyllda:

  • WLAN-modulens MAC-adress har aktiverats för ditt gäst-WLAN.
  • En trådlös bro kan integreras i ditt nätverk och blockeras inte.

Ändra dessutom ditt lösenord för diskmaskinens webb-konfigurationsgränssnitt (gäller endast maskiner med blå display). Mer information om detta finns i nästa fråga och svar.

Hur kommer jag till diskmaskinens webb-konfigurationsgränssnitt? Och var kan jag ändra lösenord?

Webb-konfigurationsgränssnittet når du genom att mata in diskmaskinens IP-adress (se PIN-meny) i din webbläsare (gäller endast maskiner med blå display). Registrera dig med användarnamnet ”admin” och lösenordet ”admin”. I området till vänster kan du ändra lösenordet. Notera lösenordet.

CONNECTED WASH WEBBAPP

Vilka felmeddelanden får jag meddelanden om?

Enligt fabriksinställningen får du endast meddelanden vid allvarliga fel och vissa maskinförhållanden (t.ex. brist på diskmedel). Du kan dock när som helst ändra dessa inställningar i webbappen (CONNECTED WASH / INSTÄLLNINGAR / Administrera meddelanden).

Var kan jag ändra inställningarna för meddelanden?

Öppna MY.WINTERHALTER och gå till CONNECTED WASH / INSTÄLLNINGAR / Administrera meddelanden. Här kan du anpassa inställningarna som du vill.

Hur gör jag för att ge en annan person åtkomst till min maskins data?

Öppna MY.WINTERHALTER och gå till CONNECTED WASH / INSTÄLLNINGAR / Hantera åtkomsträttigheter. Här kan du ge andra användare åtkomsträttigheter till din maskin.

Hur många poster lagras i loggboken för diskcykler?

Antalet poster är obegränsat. Och för att du alltid ska behålla kontrollen kan du specifikt filtrera vilken tidsperiod som ska visas.

Jag diskar flera gånger om dagen men appen adderar inte diskcyklerna. Vad beror det på?

Om aktuellt datum och tid är felinställda på maskinen så räknas visserligen diskcyklerna i bakgrunden, men de visas inte i översikten. Kontrollera att datum och tid är korrekt inställda och korrigera inställningarna om så behövs (här hittar du bruksanvisningarna: https://www.winterhalter.com/download-centre/).